Mijn dienstverlening

Mensen maken het verschil. Dat zie ik in ieder geval als ik om me heen kijk. Jij kunt dus ook het verschil maken. Als je er voor kiest. Soms hebben we allemaal een steuntje in de rug nodig, discipline of inzicht. Soms zijn het systemen of politieke omgevingen waarvan je zou wensen dat die met de tijd, en jouw ontwikkeling, meegroeien. Daar wil ik je graag bij helpen.

Het type vraagstukken waarvoor ik gevraagd wordt, hebben vaak een maatschappelijke betekenis. Organisaties willen bijvoorbeeld meer naar hun klanten luisteren of zelfs aan het roer toelaten, of thema’s als duurzaamheid of veiligheid integreren in het dagelijkse werk. Het nieuwe of integrale karakter van deze vraagstukken maken de opdracht vaak complex. Daar zet ik graag mijn tanden in!

Ik zorg ervoor om thema’s op de (bestuurlijke) agenda te krijgen, richting en structuur te geven aan programma’s en de strategie te vertalen naar een werkbare aanpak. Typisch werkwijze van mij is het leggen van verbindingen, open, leergierig, organiserend vermogen, co-creatie, creatief, actiegedreven, reflectief, zakelijk op de inhoud en enthousiasmerend voor mensen.

Het type opdrachten die ik voor een individuele organisatie of in coalitie uitvoer:
Roadmap. Strategie bepalen met gezamenlijk commitment op de werkagenda.
Kwartiermaken. Nieuw programma uitdenken, uitwerken en operationeel maken.
Businesscase. Van businesscase-canvas tot aan bankwaardige businesscase.
Manager-journey. 360° op het verandertraject, het team en de persoon zelf (ism).
Borging. Met een dedicated-team werken aan slagkracht en overdracht.
Toolbox. Verzorgen van opleidingen op maat met praktijktools.
Werkvormen. Moderne vormen voor kleine en grote groepen met hogere impact.
Kortweg: Programma- en verandermanagement

Mijn achtergrond ligt in de bedrijfskunde, bedrijfseconomie en arbeidspsychologie. Mijn opdrachten zijn vaak zowel strategisch als operationeel, zowel persoonlijk als met grote groepen. Je kunt me dan ook in pak als in spijkerbroek tegenkomen! En waarom als zelfstandig ondernemer? Het biedt mij de mogelijkheid om de juiste aansluiting te vinden bij mijn opdracht en opdrachtgevers. Als adviseur, interimmer, ondernemer of tijdelijk op de payroll? Ik vind het prima, het zijn slechts structuren die ons helpen om tot daadwerkelijk resultaat te komen.